Moduł CRM

Funkcjonalność oferowana przez Moduł CRM (z ang. zarządzanie relacjami z klientami) w systemie Enova wykracza poza powszechne rozumienie tego pojęcia. Oprócz rozwiązań typowych, takich jak rejestracja danych o kontrahentach i kontaktach z nimi, moduł zapewnia także obsługę zleceń serwisowych i wypożyczalni. W rozszerzonej wersji złotej pozwala również na definiowanie własnych rodzajów aktywności oraz projektów CRM, co umożliwia dostosowanie działania programu dla potrzeb firmy. Wersja złota udostępnia też funkcję kampanii CRM. Szczególną cechą Enova CRM jest pełna integracja z pozostałymi modułami systemu, które korzystają ze wspólnej bazy klientów. Dużym atutem jest wygodny dostęp do informacji o działaniach w różnych kontekstach – w kartotece kontrahenta można np. obejrzeć listę wszystkich aktywności z nim związanych. Z kolei na liście „Moje zadania” operator może zobaczyć zadania, które zostały mu przydzielone do wykonania oraz te, które przydzielił do wykonania innym.

Zadania i zdarzenia – działanie Enova CRM w podstawowym wymiarze polega na rejestracji zadań oraz zdarzeń. Zdarzenia rozumiane są jako fakty, które zaszły w naszych relacjach z kontrahentem – może to być np. notatka z rozmowy telefonicznej lub informacja o otrzymaniu pisma od klienta. Zadania odnoszą się do spraw, które należy załatwić – np. spotkanie z klientem, wysłanie materiałów marketingowych itp.

Projekty i kampanie – działania (zadania i zdarzenia) związane z jednym klientem można łączyć w projekty. Grupa projektów związanych z wieloma klientami, ale mających wspólny cel może zostać połączona w kampanię.

Korespondencja seryjna – szczególnym rodzajem kontaktów z kontrahentami jest korespondencja seryjna. Funkcjonalność ta umożliwia przygotowanie szablonu listu, a następnie wydrukowanie go (dla potrzeb wysyłki pocztą) lub automatyczne wysłanie pocztą elektroniczną. Korespondencja skierowana do poszczególnych kontrahentów jest zapamiętywana jako zdarzenie związane z tymi kontrahentami.

Serwis – w ramach obsługi zleceń serwisowych Enova pozwala na rejestrowanie przyjmowanych urządzeń. Dla każdego urządzenia można również zaplanować przyszłe przeglądy. W chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu tworzone jest zlecenie serwisowe, które automatycznie trafia na listę zadań do wykonania przez operatora (serwisanta). Dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw.

Wypożyczalnia – aplikacja zawiera dwie listy: urządzeń i wypożyczeni. Dla każdego urządzenia możemy zarówno określić jego aktualny stan (np. zarezerwowane, wypożyczone, zwrócone), jak i sprawdzić pełną historię wypożyczeni. Wypożyczalnia może zostać powiązana z serwisem – wypożyczane urządzenie podlegać będzie przeglądom czy naprawom serwisowym.

Informacje pochodzą z firmy Soneta Sp. z o.o.