Moduł Projekty i Opis Analityczny

Moduł Projekty służy do planowania i kontroli realizacji budżetów projektów. Zawiera w sobie funkcjonalność modułu CRM bez Serwisu i Wypożyczalni oraz funkcje związane z budżetowaniem projektów:

  • tworzenie budżetu dla projektu;
  • planowanie kwot kosztów i przychodów;
  • wprowadzanie korekt;
  • kontrolę kwot zrealizowanych;
  • przypisywanie dokumentów do projektów;
  • tworzenie schematów podziałowych, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do projektów.

Budżet planowany jest w ujęciu wyłącznie wartościowym (koszty i przychody) lub ilościowo-wartościowym (planowanie np. zapotrzebowanie na materiały). Budżetowanie można również realizować w module mieszanym – część pozycji będzie miała planowane wyłącznie wartości, a część wartości i ilości. Moduł pozwala na przypisywanie i śledzenie planów oraz realizacji w okresie, na etap lub narastająco.

Oprócz Modułu Projekty dostępna jest również licencja Opis Analityczny, która umożliwia przypisywanie dokumentów do projektów. Oznacza to, że licencje te są przeznaczone:

  • Projekty – dla osób, które będą tworzyć dokumenty, kontrolować ich realizację i tworzyć schematy podziałowe;
  • Opis Analityczny – dla osób, które będą dokonywać kwalifikacji kosztów (opisywać dokumenty), a równocześnie nie potrzebują pełnego dostępu do projektów i szczegółowych informacji o budżecie.

Aby skorzystać z licencji Opis Analityczny, konieczne jest posiadanie dostępu do opisywanych dokumentów. Np. kierownik projektu, który opisuje dokumenty RW, musi posiadać licencję na Moduły Handel oraz Opis Analityczny.

Informacje pochodzą z firmy Soneta Sp. z o.o.